skip to Main Content

Hang on HangersMålet med Hang On projektet är att ge kvinnor och människor med speciella behov i Bangkoks slum en möjlighet att jobba i bra arbetsmiljö och med en bra lön. Målet är också att hjälpa dom förbättra och utveckla sitt självförtroende och ge dom hopp om en bättre framtid.
Med hjälp från familj och vänner så har jag tidigare lyckats samla in pengar för att genomföra olika projekt. Vi byggde ett nytt hus till en av kvinnorna, vi renoverade ett badrum, vi sponsrade och hjälpte en flicka med sin universitets utbildning och vi har också hjälpt till med tanvård, sjukvård och sjukvårdsprodukter, som t ex preventivmedel.
Efter att ha drivit denna typ av projekt i många år kände jag att jag vill hitta på något som på längre sikt skulle hjälpa kvinnorna att bli självförsörjande.
“Jag ville hitta en produkt som dessa kvinnor kunde tillverka, något som var tillräckligt bra så att den kunde säljas utan välgörenhet. Jag ville hitta något som var unikt och på samma gång vackert och praktiskt. Det var också väldigt viktigt att produkten var tillräckligt lönsam så att vi skulle kunna betala kvinnorna enligt ”Fair Trade” principen. Det var så iden för Hang On Hangers kom till”.

Back To Top